Szkoła
Bankowości i Finansów

Program edukacyjny przeznaczony dla studentów uczelni wyższych

Kolejna Edycja

 

4 grudnia 2018

uniwersytet Zielonogórski

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI, SALA 202, godz. 11.30

LINK DO STREAMINGU

O Wydarzeniu

Szkoła Bankowości i Finansów to cykl spotkań profesjonalistów ze studentami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii oraz nowoczesnej bankowości. W trakcie sześciu spotkań, zorganizowanych w Uniwersytetach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Opolskim, Wrocławskim, w Białymstoku, Śląskim oraz Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie ich uczestnicy mięli okazję brać udział w wydarzeniach o charakterze multimedialnym, które łączyły klasyczne wykłady ze streamingiem i możliwością szerokiej interakcji. Materiały z poszczególnych spotkań są podstawą do organizacji wykładów monograficznych na UKSW w Warszawie oraz Uniwersytecie Opolskim. Na pozostałych Uniwersytetach zostaną przyznane punkty ECTS.

Szkoła Bankowości i Finansów - cykl spotkań profesjonalistów z przedstawicielami społeczności akademickiej, zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii.

Uczelnie partnerskie

Następne spotkanie

4 grudnia rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”! W trakcie wydarzenia organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentujemy temat „Kredyty i co dalej?”. Zaproszeni goście przedstawią krótkie wystąpienia dotyczące wybranych zagadnień, po których odbędzie się debata z udziałem prelegentów i zebranych na sali uczestników. Debata będzie transmitowana online do dziewięciu szkół wyższych (Uniwersytet Wrocławski, Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet w Białymstoku). Uczestnicy zgromadzeni w tych Uczelniach będą mogli brać czynny udział w debacie poprzez chat uruchomiony specjalnie na rzecz projektu. W trakcie wydarzenia uruchomiony zostanie także formularz konkursowy – osoby, które poprawnie odpowiedzą na zawarte w nim pytania wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Certyfikat SBiF

Osoby, które zarejestrują się do programu poprzez swoją Uczelnię bądź przez stronę www.wykładnia.pl i będą uczestniczyły (na żywo lub online) we wszystkich odsłonach „Szkoły Bankowości i Finansów” będą mogły otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w projekcie. Warunkiem będzie zaliczenie testu, który zostanie udostępniony na stronie MWN Wykładnia. Zaświadczenie będą mogły uzyskać także osoby, które nie będą obecne w trakcie wykładów, ani nie będą oglądały transmisji na żywo. Nasze wydawnictwo zaoferuje dla zarejestrowanych uczestników multibooki z pełnym zapisem wszystkich części programu, które będą stanowiły pomoc dydaktyczną przed przystąpieniem do rozwiązania testu.

Galeria

Kontakt

Multimedialne Wydawnictwo Naukowe Wykładnia

Adres:

Telefon:

Mail :

Moniuszki 3/U, 40-005 Katowice

+48 501 645 655, +48 608 521 378

kamil.ligienza@wykladnia.pl,

radoslaw.aksamit@wykladnia.pl

Marka Multimedialne Wydawnictwo Naukowe "Wykładnia" jest własnością VELS Visual Education & Learning Solutions Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-005 Katowice, przy ul. Moniuszki 3/U, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562245, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9542756035.

All rights reserved. MWN WYKŁADNIA


  • 

  • 